Alberto Romero. Recuerdos 1917 - 29

1917- 1929. Tapa dura, recortes.

Precio: $180.000

Alberto Romero. Recuerdos 1917 - 29
Alberto Romero. Recuerdos 1917 - 29
Alberto Romero. Recuerdos 1917 - 29
Alberto Romero. Recuerdos 1917 - 29
Alberto Romero. Recuerdos 1917 - 29
Alberto Romero. Recuerdos 1917 - 29
Alberto Romero. Recuerdos 1917 - 29
Alberto Romero. Recuerdos 1917 - 29